Yttrande över Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Socialdepartementets förslag till att införa ett karensavdrag som skulle ersätta den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen. Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt. Ett karensavdrag föreslås i lagen (1991:1047) om sjuklön som ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget utgöra en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag

Taggar:

karensavdrag