Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel

De föreslagna bestämmelserna innehåller bestämmelser om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Föreskrifterna gäller bl.a. villkor för förvaring, reklamationer och indragning av läkemedel. I 8 § föreslås närmare bestämt att den som bedriver handel med receptfria läkemedel (verksamhetsutövaren) ska förvara läkemedel under förvaringsbetingelser som är godkända för läkemedlen och att läkemedlen på försäljningsstället ska förvaras under direkt uppsikt av personal. Enligt 11 § första stycket ska verksamhetsutövaren – även om läkemedlet inte tillhandahållits av denne – ”ta emot och hantera reklamationer av sådana läkemedel som verksamhetsutövaren har i sitt försäljningssortiment.” En liknande skyldighet för verksamhetsutövaren finns i 12 § vid indragningar av läkemedel.