Yttrande över Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till föreskrifter om mediestöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till föreskrifter om mediestöd. Föreskrifterna behandlar tillämpningen av mediestöd till allmänna nyhetsmedier enligt mediestödsförordningen (2018:2053). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om:

·       Allmänna nyhetsmedier,

·       Förutsättningar för mediestöd,

·       Mätmetod,

·       Nyetablerade allmänna nyhetsmedier,

·       Mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna,

·       Särskilda förutsättningar för redaktionsstöd,

·       Särskilda förutsättningar för lokalt stöd,

·       Utgångspunkter vid prioritering av mediestöd,

·       Ansökan om mediestöd och

·       Redovisning.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 april 2021 och upphöra att gälla vid utgången av 2023. De upphävda föreskrifterna ska fortsätta att gälla för mediestöd som har beslutats före utgången av 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

mediestöd