Yttrande över Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till föreskrifter om mediestöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till föreskrifter om mediestöd. Föreskrifterna behandlar tillämpningen av mediestöd till allmänna nyhetsmedier enligt mediestödsförordningen (2018:2053). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om:

·       Allmänna nyhetsmedier,

·       Förutsättningar för mediestöd,

·       Mätmetod,

·       Nyetablerade allmänna nyhetsmedier,

·       Mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna,

·       Särskilda förutsättningar för redaktionsstöd,

·       Särskilda förutsättningar för lokalt stöd,

·       Utgångspunkter vid prioritering av mediestöd,

·       Ansökan om mediestöd och

·       Redovisning.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 april 2021 och upphöra att gälla vid utgången av 2023. De upphävda föreskrifterna ska fortsätta att gälla för mediestöd som har beslutats före utgången av 2023.

Taggar:

mediestöd