Yttrande över Myndighetens för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildning som leder till allmän behörighet lågspänning inom elinstallation eller allmän behörighet inom elinstallation

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som leder till allmän behörighet lågspänning inom elinstallation och föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildning som leder till allmän behörighet inom elinstallation. Förslaget innebär att för utbildning inom yrkeshögskolan som leder till allmän behörighet lågspänning inom elinstallation samt inom elinstallation, ska alla studerande vid utbildningens slut ha uppnått de kunskaper, färdigheter och kompetenser som redovisas i föreskrifternas bilagor. Kursernas mål ska även följa av bilagorna till föreskrifterna.

Taggar:

elinstallation