Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Naturvårdsverket föreslår ändring i föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Ändringarna innebär en implementering av rådets direktiv 2011/97/EU om ändring av direktiv 1999/31/EU (deponeringsdirektivet) vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall. Kriterierna gäller framförallt krav på utformning av lagringsplatsen, egenskaper och konstruktion hos de behållare som används för lagringen, intyg för behållarna, ett system för övervakning, ett register över hanteringen samt okulärbesiktning av behörig tillsynsmyndighet. 

Naturvårdsverkets föreslagna föreskrifter går inte längre än vad som följer av direktiv 2011/97/EU. De kriterier som följer av direktivet är så pass detaljerade och specifika varför de skrivs in i föreskrifter och dessa beräknas träda i kraft den 15 februari 2013.

Taggar:

avfall deponering