Yttrande över Ny resegarantilag (SOU 2016:84)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen lämnas förslag till resegarantilag, förslag till paketreselag, förslag till resegarantiförordning och förslag till ändringar i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet.

Det anges att förslaget innebär en lagstiftning som gör det möjligt att tillhandahålla insolvensskydd i olika former. För samtliga dessa former av insolvensskydd används resegaranti som ett samlat begrepp.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag