Yttrande över Post- och telestyrelsens kompletterade konsekvensutredning i samband med förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 816-821/857-862 MHz (FDD6 i 800 MHz-bandet)

Regelrådet har den 29 september 2010 (ärende nr N 2008:05/2010/327) yttrat sig över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 816-821/857-862 MHz (FDD6 i 800 MHz-bandet). Regelrådet tillstyrkte föreskriftsförslaget men fann brister i konsekvensutredningen. Post- och telestyrelsen har nu remitterat en kompletterad konsekvensutredning till Regelrådet. Regelrådet gör i detta ärende inte någon ny bedömning av föreskriftsförslaget.