Yttrande över promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att möjligheterna att bevilja skuldsanering för aktiva näringsidkare utvidgas och att skuldernas ålder inte längre ska beaktas särskilt vid bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering. Förslagen syftar framför allt till att förbättra förutsättningarna för näringsidkare att fortsätta att bedriva näringsverksamhet och att starta om efter en konkurs. Förslagen föranleder ändringar i kreditupplysningslagen (1973:1173) och skuldsaneringslagen (2006:548).

Taggar:

skuldsanering