Yttrande över promemoria om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Finansdepartementet föreslår en ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) som innebär att skattesatsen sänks från 25 procent till 12 procent för mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.