Yttrande över promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda. Det föreslås att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska vara skatte- och avgiftsfri. Det föreslås också att en arbetsgivare kan ge sina anställda gåvor skatte- och avgiftsfritt. Skatte- och avgiftsfriheten föreslås gälla under perioden 1 januari-31 december 2021. För skattefriheten för gåva gäller att sådan förmån inte ska tas upp till beskattning, under förutsättning att gåvornas värde sammantaget inte överstiger 1 000 kronor per anställd under denna period och att de inte lämnas i pengar