Yttrande över promemorian Ny konsumentkreditlag (Ds 2009:67)

I promemorian föreslås en ny konsumentkreditlag som ska ersätta den nu gällande konsumentkreditlagen (1992:830) samt ändringar bl.a. i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och kreditupplysningslagen (1973:1173). Förslagen syftar till att genomföra det nya EG-direktivet om konsumentkrediter (2008/48/EG) och att motverka de skuldsättningsproblem som s.k. sms-lån och andra snabblån fört med sig. I den nya konsumentkreditlagen föreslås att näringsidkare vid marknadsföring av kredit alltid ska lämna information om den effektiva räntan och att dagens undantag från det kravet när krediten understiger 1 500 kronor eller ska återbetalas inom tre månader tas bort. Vidare föreslås en förklaringsskyldighet för näringsidkare som lämnar eller förmedlar en kredit, ett skärpt krav på kreditprövning av konsumenten och att dagens undantag från krav på kreditprövning tas bort. Konsumenten föreslås, bortsett från bostadskrediter, få en rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar från avtalsslutet och förmånligare villkor vid förtidsinlösen av lån.