Yttrande över promemorian Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)

I promemorian föreslås ändringar i radio och tv-lagen (2010:696). Ändringarna innebär att även tvsändningar som sker via tråd, dvs. kabelnät och ip-tv-sändningar, i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vidare föreslås att företagen ges en möjlighet till annonsavbrott kortare än en minut i samband med direktsändningar av sportevenemang och undantagsvis även i andra fall.