Yttrande över Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om fordonstekniska krav på fordonståg med en bruttovikt över 60 ton

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter innehållande säkerhets- och framkomlighetsbaserade krav på fordonståg med en maximal bruttovikt över 60 ton. Ändringen i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:2 består av ett tillägg i avsnitt 9 och 48 i bilaga 1 så att dessa överensstämmer med kraven som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS2016:x ) om fordonstekniska krav på fordonståg med en maximal sammanlagd bruttovikt över 60 ton. Kraven som införs kan delas upp i två områden – trafiksäkerhetskrav och framkomlighetskrav. Trafiksäkerhetskraven omfattar fordonens sidostabilitet, bromsförmåga och krav på kopplingsanordningen mellan fordonen samt krav på spåravvikelse. Framkomlighetskraven omfattar krav på motoreffekt och drivlina samt krav på att fordonstågen kan starta och ta sig uppför brantare backar.

Taggar:

fordonståg