Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändrade föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

I remissen ingår förslag till ändring i Sjöfartverkets föreskrifter (SJÖFS 2014:9) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter.

Förslaget innebär en generell höjning av lotsavgifterna med fem procent från den 1 januari 2016.