Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal

I remissen föreslås föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal; SJÖFS 2013:X. För handelssjöfart föreslås följande regler. För trossföring föreslås att det ska utgå en avgift på 500 kr. exklusive moms per sluss. Avgift för trossföring föreslås endast utgå för fartyg på väg upp till Vänern. Avgiften debiteras fartygets ägare, redare eller ombud i samband med debitering av lotsavgifter eller övriga avgifter för handelssjöfarten. Därutöver föreslås även regler för fritidsfartyg.