Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmän och särskild fastighetstaxering 2013

De föreslagna föreskrifterna reglerar allmänna taxeringsregler avseende värdesättningen vid fastighetstaxering. Syftet med föreskrifterna är att lämna kompletterande regler beträffande byggnadskropp, byggnad under uppförande och avrundning av värdefaktorer. Kompletteringen anges vara nödvändig för att fastighetstaxeringen ska kunna genomföras.