Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Den 1 juli 2013 införs reformen med karriärvägar för lärare. Skolverket bemyndigas i förordning (2013:70) om statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen. Reformen innebär en möjlighet för huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare att ansöka om statsbidrag till täckande av den lönekostnadsökning som följer av förordningen. Det remitterade förslaget till föreskrifter rör villkoren för att kunna erhålla nämnda statsbidrag.

 

Taggar:

Karriärvägar