Yttrande över Socialdepartementets promemoria om teknisk sprit m.m.

I promemorian föreslås att nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat förs in i alkohollagen (1994;1564) och att lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. upphör. Förslaget innebär att Läkemedelsverkets tillståndsprövning och tillsyn av tillverkning och inköp upphör. Tillstånden till inköp, införsel och försäljning föreslås bli ersatta av att företaget godkänns som upplagshavare för sådana varor enligt lagen om alkoholskatt. Genom förslaget kommer enbart två lagar – alkohollagen och lagen om alkoholskatt – att reglera hantering av all slags alkohol.

Taggar:

teknisk sprit