Yttrande över Socialstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

Remissen innehåller förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Genom förslaget införs bl.a. nya filspecifikationer, krav på månatlig rapportering som nu också ska ske elektroniskt. Vidare införs både krav och möjlighet till ytterligare rapportering såsom exempelvis väntetidsmätning i akutsjukvård och utökning av indelningsalternativ i uppgifter för psykiatrisk vårdform samtidigt som andra uppgiftsskyldigheter föreslås tas bort.