Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. Förslaget syftar till att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning och ersätter Socialstyrelsens tidigare föreskrifter på området (SOSFS 2007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvård. Bakgrunden till förslaget är en ökad smittspridningsproblematik inom framförallt äldreomsorgen med bland annat ökad spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Förslaget innebär krav på uppdaterade ledningssystem innehållande de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller i föreskriften ställda hygienkrav.

Taggar:

Basal hygien