Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

 

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter som rör ändringar i rapporteringsförfarandet till Socialstyrelsens patientregister. Data lämnas i dag på ett flertal sätt. Inrapportering genom Socialstyrelsens hemsida används i ökande omfattning men material lämnas också via annat datamedium, framförallt CD-skiva eller USB minne som skickas in krypterat med rekommenderad post. Detta medför att inläsningen på Socialstyrelsen blir tidsödande i jämförelse med om all data lämnas via webbplatsen. Förslaget innebär att uppgifter till patientregistret endast ska kunna lämnas i textfiler som skickas till styrelsen genom myndighetens elektroniska tjänst för filöverföring. Förslaget förväntas leda till en snabbare och säkrare hantering av data.

Förslaget berör 21 landsting och cirka 200 privata vårdgivare som i dag rapporterar till patientregistret.

Taggar:

patientregister