Yttrande över Statens jordbruksverks ändrade föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand.

Föreskrifterna reglerar vaccination mot mjältbrand i området kring Omberg. Ändringen av föreskrifterna anges innebära att vaccinationsområdet delas in i tre delar. Obligatorisk vaccination av får och nötkreatur kvarstår på Omberg, medan frivillig vaccination tillåts i det resterande vaccinationsområdet. I en del av vaccinationsområdet där det är tillåtet med frivillig vaccinering står staten för en del av kostnaden för vaccineringen, i den andra delen sker frivillig vaccinering på egen bekostnad.

Taggar:

mjältbrand