Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag på ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Ändringar föreslås av vissa definitioner, av gränser för kontant betalning, regler kring avdrag, krav på underskrifter, regler för vissa utgifter, regler kring specifika stöd (startstöd, fler jobb på landsbygden, kompetensutveckling, bredband, service och fritid på landsbygden, turism, inköp av byggnad, stöd inom fiske), samt ändringar av blanketter och bilagor. Därutöver genomförs ändringar av redaktionell karaktär.

 

Taggar:

företagsstöd