Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om utförsel av nötkreatur, grisar, får och getter

De föreslagna föreskrifterna avser ersätta dels Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge, dels Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge. Syftet är att förenkla bestämmelserna om utförsel.