Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till IT-statistik

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att genomföra en undersökning av IT– användningen i företag. 1 Förslaget innebär att berörda företag ska lämna uppgifter varje år. De uppgifter som ska lämnas framgår av en blankett som föreskrifterna hänvisar till. Undersökningen är gemensam för EU-länderna som tillsammans med EU:s statistikmyndighet utformat frågor och definitioner. 2 Syftet med undersökningen är att belysa användningen av IT i svenska företag med hjälp av indikatorer som fastställts i handlingsplanen för EU:s gemensamma IT-politik, 2011-2015 benchmarking framework.