Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om kontrollköp

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag till förändringar i föreskrifterna (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, (SSMFS 2014:4) om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus samt nya föreskrifter om kontrollköp för solning och kosmetiska solarium eller behandling med kosmetisk exponering med icke-joniserande strålning. Det införs bland annat en anmälningsplikt för verksamheter som utför kosmetiska exponeringar med icke-joniserande strålning. För dessa verksamheter föreslås att kommuner blir tillsynsmyndigheter och att tillsynen bland annat ska gå att genomföra genom så kallade kontrollköp. Vidare förtydligas vissa bestämmelser rörande kosmetiskt solarium och genom förslaget samlas också de två verksamheterna (kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier) i en och samma föreskrift.

SSM har upprättat en konsekvensutredning till föreskriftsändringarna om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier och en konsekvensutredning till föreskriftsförslaget om kontrollköp.