Yttrande över Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om avgifter för vatten- och värmemätare

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om avgifter för vatten- och värmemätare. Förslaget innebär att en leverantör av vatten eller värme ska anmäla det antal mätare som han har till Swedac som underlag för uttagande av avgift. Syftet med avgifterna är att täcka kostnader för tillsyn och marknadskontroll av vatten- och värmemätare.