Yttrande över Styrelsens för ackreditering och kontroll (SWEDAC) förslag om ändringar i flera av myndighetens föreskrifter och allmänna råd med anledning av krav på oberoende, opartiskhet och integritet hos ackrediterade kontrollorgan typ C

Styrelsen för ackreditering och kontroll (Swedac) utfärdar föreskrifter om återkommande kontroll av mätinstrument. Den återkommande kontrollen ska utföras av ackrediterade kontrollorgan typ A, B eller C. Indelningen av kontrollorgan i typ A, B eller C är ett sätt att definiera deras oberoende. Kontrollorgan typ C har den lägsta graden av oberoende. Ett typ C-kontrollorgan kan också vara tillverkare, leverantör, eller användare av de produkter som det kontrollerar.

Swedac föreslår ändringar i sina föreskrifter som innebär att samma person inom ett ackrediterat kontrollorgan typ C som utfört installation, service eller reparation av ett mätinstrument även får genomföra återkommande kontroll av mätinstrumentet. Kontrollresultaten får inte äventyras av tjänsten. Syftet med förslaget är att förenkla och underlätta för kontrollorganen samt att minska kostnaderna för den återkommande kontrollen.

Ändringarna föreslås i följande föreskrifter.

– Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och

allmänna råd (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av

taxameterutrustning

– Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS

2007:1) om återkommande kontroll av automatiska vågar

– Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och

allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och

värmemätare

– Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS

2007:3) om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten

– Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS

2007:19) om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar