Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om utbyte av läkemedel

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TVLFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. I huvudsak föreslås en förlängning av prisperioder vid prissättning av utbytbara läkemedel och sådana generiska läkemedel som redan finns på marknaden samt en fortsatt prisperiod på en månad under en tid om sex månader för nya generiska läkemedel. Vidare föreslås att konstruktionen för ”takpris” vid prissättning av dessa läkemedel förändras.