Yttrande över Trafikanalys remiss om ändringar i statistikföreskrifter

I remissen föreslås nya föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas in till statistik till Trafikanalys avseende bantrafik. Föreskrifterna avser ersätta de nu gällande föreskrifterna på området (KAMFS 2012:3, TRAFAFS 2012:3). De nya föreskrifterna föreslås främst då det finns behov av att anpassa föreskrifterna till utvecklingen i sektorn. Enkäterna som fogas till de nya föreskrifterna innehåller några förändringar av de uppgifter som ska lämnas. I bilaga 1 och bilaga 2 föreslås bl.a. en underkategori till fordon med dragförmåga. Enligt förslaget ska det lämnas uppgifter om antalet fordon utrustade för att fungera med tågledningssystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Systemet finns på nybyggda och uppgraderade banor. I bilaga 2 föreslås också att fordonstyp och antal motorvagnar ska fyllas i. Det föreslås vidare att undersökningens sista svarsdatum bör tidigareläggas en månad. Syftet med datumändringen är att statistiken ska bli färdig snabbare och få bättre kvalité.