Yttrande över Trafikverkets förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:43) om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder

Remissen innehåller föreskrifter om europeiska beräkningsstandarder för verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet.