Yttrande över Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276),m.m.

Remissen innehåller förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276), i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar och i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Ett genomförande av förslaget innebär att tunga fordon (med en totalvikt över 3 500 kg) måste ha vinterdäck på drivhjulen.