Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter är ett led i att föra över tidigare delar av Sjöfartsverkets föreskrifter till Transportstyrelsens författningssamling. Förslaget innebär bl.a. ändring av kravet på besiktningsintervall för gasflaskor som ingår i fasta CO2/inergen brandsläckningssystem ombord på fartyg. Under vissa givna förutsättningar ges redare möjlighet att sprida besiktningsintervallet över en 10-årsperiod i stället för att som i dag kontrollera samtliga flaskor ombord vid ett och samma tillfälle. Förslaget innebär att periodisk kontroll och provning under en 10-årsperiod endast ska ske på 10 % av behållarna. Underkänns någon behållare vid periodisk kontroll, ska kontroll och provning utökas till 50 % av de totala behållarna; underkänns ytterligare behållare ska samtliga behållare kontrolleras och provas. Förslaget leder till ett ökat krav på årlig dokumentation. Genom att sprida på inspektionerna antas besiktningen kunna genomföras under ett fartygs normala driftstopp och på så sätt förkorta liggtider.