Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Remissen innehåller Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning innebärande att registreringsbevis utfärdat i annan EES-stat kan, i de delar som är relevanta, godtas för bilar, motorcyklar, släpvagnar och traktorer som har en vikt överstigande 3 500 kg, under förutsättning att fordonet är eller har varit permanent registrerat i det land som utfärdat registreringsbeviset. Enligt nuvarande föreskrifter har detta endast gällt för fordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg. Förslaget syftar till att förenkla administrationen och minska kostnaderna för fordonsägaren.

Taggar:

besiktning