Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om fysisk utformning av bansystem och plattor på flygplats m.m.

Förslagen innehåller nya föreskrifter om tekniska specifikationer för utformning av anläggningar, installationer och utrustning på och vid certifierade flygplatser. Förslagen, som tagits in i sex olika föreskrifter, avser ersätta befintliga bestämmelser på området. De förändringar som föreslås jämfört med gällande regler på området har sin grund i ändringar av ICAO 1 -standarder.