Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker

Med anledning av beslutade ändringar i fordonsförordningen (2009:211) föreslås i remissen bestämmelser om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är bl.a. att säkerställa att fordonsbesiktningar håller god kvalitet även efter avregleringen av marknaden för fordonsbesiktning.