Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Förslagen i remissen är ett led i det förändrade huvudmannaskapet för sjöfartsfrågor. Ändringen innebär regler om lotsning delas mellan Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Till Transportstyrelsen överförs all regelgivning om lotsning utom såvitt avser beställning av och avgifter för lotsning. Förutom denna överföring föreslås två förändringar i sak, dels att två geografiska områden ska undantas lotsplikt, dels att lotsplikten för vägverkets färjor ska jämställas med övriga statsfartyg.

Taggar:

lotsning