Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om markering av föremål som är placerade utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor och som har en höjd som överstiger 45 meter över mark- eller vattenyta. Föreskrifterna ersätter Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:47) om markering av byggnader, master och andra föremål.