Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning och kompetenskrav – luftfartsskydd, m.m.

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning och kompetenskrav – luftfartsskydd. Författningen avses ersätta Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:66) om säkerhetsprövning och kompetenskrav – luftfartsskydd. Vidare föreslås föreskrifter och allmänna råd om certifiering av instruktörer och kompetenskrav.