Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik, föreskrifter om teknisk utrustning hos beställningscentraler för taxitrafik och föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon samt ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik, (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik, (TSFS 2016:47) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik och (TSFS 2016:48) om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning.

 

Förslaget som rör beställningscentraler för taxitrafik anger krav på den tillståndspliktiga beställningscentralens verksamhet och vilka uppgifter som ska samlas in, lagras och lämnas ut. Vidare föreslås nya bestämmelser om särskild utrustning för taxifordon samt förtydligande av bestämmelserna som gäller fordon utrustade med taxameter samt nya bestämmelser om installation och besiktning av särskild utrustning för taxifordon.

 

De förslag som rör beställningscentraler för taxitrafik och teknisk utrustning hos beställningscentraler för taxitrafik, liksom ändringarna i TSFS 2016:46 och TSFS 2016:47, planeras träda i kraft den 1 september 2020. De förslag som rör särskild utrustning för taxifordon, och ändringarna i TSFS 2013:41 och TSFS 2016:48, planeras träda i kraft den 1 januari 2021.

Taggar:

taxiverksamhet