Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om charter- och taxiflygning mellan Sverige och utlandet

I remissen föreslås nya föreskrifter om charter- och taxiflygning mellan Sverige och utlandet. De föreslagna föreskrifterna avses ersätta de nu gällande föreskrifterna på området (LFS 1999:50). Förslaget innebär att kraven förenklas och marknadsanpassas i jämförelse med nuvarande reglering. Det föreslås bl.a. att den i dag gällande begränsningen av chartrarnas ”seat only”-passagerare (30 procent av luftfartygs totala kapacitet) slopas. Företag som berörs av förslaget är svenska och utländska flygbolag som ansöker om tillstånd för charterflyg mellan destinationer i Sverige och destinationer utanför EU/EES-området. Andra företag som berörs av förslaget är researrangörer som säljer biljetter till charterflyg.