Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg samt förslag till föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg

Av järnvägslagen (2004:519) respektive lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg följer att delsystem, fordon och spåranläggning får tas i bruk endast efter godkännande av tillsynsmyndigheten, dvs. Transportstyrelsen. Godkännande krävs också efter modernisering och ombyggnad. Remissen innehåller förslag till föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg samt förslag till föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg. Föreskrifterna kommer att ersätta Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2006:1) om godkännande av delsystem inom järnväg m.m.