Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter från besiktning av taxameterutrustning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag om att besiktningsverkstäder ska rapportera vissa angivna uppgifter från besiktning av taxameterutrustning på ett elektroniskt sätt till Transortstyrelsen. Detta är till följd av att riksdagen den 24 juni 2014 beslutade om en ny lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, som innebär att taxiföretagen har en skyldighet att från varje taxifordon med taxameterutrustning överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral. Besiktningsverkstäder ska meddela Transportstyrelsen vilken taxameterutrustning som sitter i vilket fordon, och Transportstyrelsen ska vid behov kunna meddela Skatteverket information om detta.