Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxitrafik och dess tekniska utrustning samt förtydligande av prinsinformationsdekal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxitrafik och dess tekniska utrustning samt ändring i föreskrifterna (TSFS 2013:41) om taxitrafik för att förtydliga den prisinformationsdekal som ska finnas på taxifordon. Redovisningscentraler för taxitrafik är en ny reform (2014:1020), beslutad om av Riksdagen den 24 juni 2014. Med en redovisningscentral avses en verksamhet som består i att ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter som överförs från taxameterutrustningar. De föreslagna föreskrifterna omfattar vilka taxameteruppgifter som ska överföras, krav på den tekniska utrustningen samt krav på redovisningscentralen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()