Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxitrafik och dess tekniska utrustning samt förtydligande av prinsinformationsdekal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxitrafik och dess tekniska utrustning samt ändring i föreskrifterna (TSFS 2013:41) om taxitrafik för att förtydliga den prisinformationsdekal som ska finnas på taxifordon. Redovisningscentraler för taxitrafik är en ny reform (2014:1020), beslutad om av Riksdagen den 24 juni 2014. Med en redovisningscentral avses en verksamhet som består i att ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter som överförs från taxameterutrustningar. De föreslagna föreskrifterna omfattar vilka taxameteruppgifter som ska överföras, krav på den tekniska utrustningen samt krav på redovisningscentralen.