Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om taxitrafik

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om taxitrafik som avser ersätta Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik.

Taggar:

taxitrafik