Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter gällande luftfart mot betalning som bedrivits till och från, inom eller över Sverige

De föreslagna föreskrifterna berör flygbolag som ansöker om att bedriva luftfart mellan Sverige och länder utanför EU och innehåller bestämmelser om villkor, trafiktillstånd och godkännande av trafikprogram. Föreskrifterna ersätter Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 1995:57).