Yttrande över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om riskutbildning för behörighet A och A1

Regelrådet delar Transportstyrelsens uppfattning att de föreslagna föreskrifterna är en lämplig lösning på det aktuella problemet.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

 

Taggar:

riskutbildning