Yttrande över utkast till förordning om gasprisstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen anges att regeringen avser införa ett tillfälligt ekonomiskt gasprisstöd. Stödet uppges vara utformat på så vis att det är möjligt för hushållen att få stöd med 79 öre per kilowattimme för användning av gas i uttagspunkten under perioden oktober 2021 till september 2022. Stödet erhålls således i efterhand. Det anges vidare att det är den gaskonsument som hade rätt att ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasprisföretaget den 1 februari 2023 som får stödet.

Förordningen föreslås träda i kraft den 13 mars 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag