Yttrande över Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås att krav på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter införs i en ny lag benämnd Lag om förarbevis för vattenskoter. Den som har fyllt 15 år och klarat ett obligatoriskt kunskapsprov är berättigad att ansöka om ett förarbevis. Även den som sedan tidigare innehar ett förarintyg för fritidsbåt som administreras av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) eller avlagt befälsexamen i minst klass VII ska kunna ansöka om förarbevis för vattenskoter. Den nya lagen innehåller också bl.a. bestämmelser som reglerar förarbevisets giltighet, kontroll av förarbeviset samt sanktionsbestämmelser. Även en ny förordning föreslås med kompletterande bestämmelser till den nya lagen. Bland annat föreslås det i förordningen att Transportstyrelsen blir den myndighet som ansvarar för administration och tillsyn över utfärdandet av förarbevis för vattenskoter.

Taggar:

vattenskoter