• 12

    maj

    Skolverkets förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen samt Skolverkets föreskrifter (2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

    Läs mer